Januar 2016

05.jan: A-Melding
15.jan: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk
31.jan: Aksjonærregisteroppgave-elektronisk

Februar 2016

01.feb: Frist for å søke årsterminoppgave for MVA
05.feb: A-Melding
10.feb: Merverdiavgiftsoppgaven – 6. termin
15.feb: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere
15.feb: Betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)

Mars 2016

07.mar: A-Melding
10.mar: Merverdiavgiftsoppgaven – årsterminoppgave
15.mar: Forskuddsskatt 1. termin
15.mar: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

April 2016

05.apr: A-Melding
11.apr: Merverdiavgiftsoppgave primærnæring
11.apr: Merverdiavgiftsoppgaven – 1. termin
15.apr: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere
30.apr: Selvangivelse for næringsdrivende – frist for levering på papir

Mai 2016

06.mai: A-Melding
18.mai: Forskuddsskatt, 2. termin
18.mai: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk
31.mai: Selvangivelse for selskaper – frist for elektronisk levering
31.mai: Selvangivelse for næringsdrivende – frist for elektronisk levering
31.mai: Tilleggsforskudd – frist for betaling

Juni 2016

06.jun: A-Melding
10.jun: Merverdiavgiftsoppgaven – 2. termin
30.jun: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli 2016

05.jul: A-Melding
15.jul: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk
31.jul: Årsregnskap og årsberetning- frist for innsending

August 2016

05.aug: A-Melding
31.aug: Merverdiavgiftsoppgaven – 3. termin

September 2016

01.sep: Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
05.sep: A-Melding
15.sep: Forskuddsskatt, 3. termin
15.sep: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Oktober 2016

05.okt: A-Melding
10.okt: Merverdiavgiftsoppgaven -4. termin

November 2016

07.nov: A-Melding
15.nov: Forskuddsskatt 4. termin
15.nov: Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Desember 2016

05.des: A-Melding
12.des: Merverdiavgiftsoppgaven – 5. termin